Kennismaken

We hebben dit schooljaar geen plaats meer voor kinderen om in te stromen.

Wanneer u interesse heeft in een plaatsvoor groep 5 of 6 volgend schooljaar (2018-2019)dan kunt u contact opnemen met de school.

Wanneer u interesse heeft voor een plaats op De Achtbaan kunt u dit telefonisch of per mail kenbaar maken bij de schoolleiding.