Aanmelden

Belangstelling kenbaar maken / vooraanmelding

U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie is. Daarvoor kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via een vooraanmeldingsformulier. Het aanmeldformulier stuurt u naar: aanmelding.deachtbaan@ksu-utrecht.nl 

Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school. In de tussentijd bent u ook welkom op een van onze kennismakingsmomenten

Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

Aanmelding

Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Ouders ontvangen binnen vier weken een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt (zie ook bij kopje ‘toelating’).

Van vooraanmelding tot toelating

Hieronder wordt het proces van aanmelding tot inschrijving stap voor stap uitgelegd.

Vooraanmelding: Met het vooraanmeldingsformulier maakt u interesse in onze school kenbaar. Vooraanmelden kan vanaf de geboorte tot aan de derde verjaardag van uw kind. U moet dan wel een informatieochtend hebben bezocht. Het is tevens belangrijk om te weten dat een vooraanmelding geen recht geeft op een plek op school.

Aanmelding: Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Wanneer u eerder uw interesse kenbaar heeft gemaakt via het vooraanmeldingsformulier dan zult u rond de derde verjaardag een mail met het formulier ontvangen. Komt u rond de derde verjaardag van uw kind naar een informatieochtend dan krijgt u er één van ons mee naar huis. 

Plaatsing: Wij hebben plek voor 17 à 18 vierjarigen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal inventariseren wij de aanmeldingen en ontvangt u bericht of wij plek hebben voor uw kind.

Is uw kind jarig in..........    dan hoort u of er plek voor hem/haar is in:

januari, februari, maart                                                             april

april, mei, juni                                                                           juli

juli, augustus, september                                                         oktober

oktober, november, december                                                  januari

Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:

  • Jongere broertjes en zusjes van al schoolgaande en toekomstige schoolgaande kinderen hebben te allen tijde voorrang
  • Kinderen die in de wijk of het postcode afgegrensde gebied rond de school wonen.
  • Als er te veel aanmeldingen zijn, bepaalt een loting welke kinderen geplaatst worden. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geen rol.

Bij de plaatsing is het ook van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele factoren die invloed hebben op de onderwijsparticipatie van uw kind. Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij/zij nodig heeft. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met u naar passend onderwijs voor uw kind. 

Toelating: Als u de plaats voor uw kind heeft geaccepteerd, is hij/zij toegelaten op KBS De Achtbaan 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.

De schoolleider zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.