Aanmeldprocedure voltijd hoogbegaafdenonderwijs (HB)

Op basisschool De Achtbaan hebben we twee groepen  voor voltijd hoogbegaafdenonderwijs: groep  HB5/6 en HB7/8.

Heeft u een zoon of dochter die hoogbegaafd is en die u wilt aanmelden voor de groepen 1 t/m 4?Neemt u dan contact op met de schoolleiding. We bieden een goed plusaanbod aan in onze reguliere groepen in en buiten de groep met peers (gelijkgestemde begaafde kinderen).

Wanneer u interesse heeft in ons aanbod voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs kunt u allereerst een rondleiding op onze school bezoeken. Een aantal keer per jaar is er na de rondleiding tijd om vragen te stellen aan een van onze hoogbegaafdheidspecialisten.

De data en het aanmeldformulier kunt u hier vinden.

Wilt u na de rondleiding uw kind aanmelden dan kunt u dit kenbaar maken bij de schoolleiding van De Achtbaan. U kunt dit telefonisch of per mail doen: info.deachtbaan@ksu-utrecht.nl

Indien er fysiek plaats is in de groep, bespreken wij de onderwijsbehoeften van uw kind met het zorgteam. Om de onderwijsbehoeften van uw kind goed in kaart te brengen:

  • Screenen wij het leerlingendossier en/of het onderzoeksverslag.
  • Nemen wij telefonisch contact op met de huidige school.
  • Observeren wij uw kind in zijn huidige groep.

De schoolleiding neemt vervolgens contact met u op voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek krijgt u informatie over de school en willen wij met u de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van uw kind verder in kaart brengen.

U vult hierna het inschrijfformulier in en er worden afspraken gemaakt over de definitieve plaatsingsdatum.