Aanmeldprocedure voltijd hoogbegaafdenonderwijs (HB)

Op basisschool De Achtbaan zijn twee groepenvoor voltijd hoogbegaafdenonderwijs.

Deze groepen zijn voor schooljaar 2018-2019 helemaal vol.

Het gaat dan om groep  HB5/6 en HB7/8.  

Heeft u een zoon of dochter die hoogbegaafd is en die u wilt aanmelden voor de groepen 1 t/m 4?Neemt u dan contact op met de schoolleiding. We bieden een goed plusaanbod aan in onze reguliere groepen in en buiten de groep met peers (gelijkgestemde begaafde kinderen). 

Wanneer u interesse heeft in ons aanbod voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs kunt u dit allereerst kenbaar maken bij de schoolleiding van De Achtbaan. U kunt dit telefonisch doen 030-6702201 of per mail: info.deachtbaan@ksu-utrecht.nl

De schoolleiding neemt vervolgens contact met u op voor een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over de school en willen wij met u de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart brengen.

Voordat wij definitief overgaan tot plaatsing van een leerling zullen wij ons een goed beeld vormen van de ontwikkeling van de leerling, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Dit doen wij door:

  • het leerlingendossier inclusief onderzoeksverslag te screenen en te vertalen naar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften,
  • een observatie in de groep op de huidige basisschool,
  • een gesprek met de huidige leerkracht en/of intern begeleider.

Wanneer wij constateren dat een leerling plaatsbaar is, zullen wij de leerling uitnodigen voor een proefperiode in de groep. Na deze meedraai periode besluiten beide partijen (ouders en de school) of uw kind definitief geplaatst kan worden in de HB groep. 

U vult hierna het inschrijfformulier in en er worden afspraken gemaakt over de definitieve plaatsingsdatum.  

De vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs is €750,- per leerling.