Groepen voor voltijd hoogbegaafdenonderwijs

Op KBS De Achtbaan bieden we sinds dit schooljaar in 3 groepen voltijd hoogbegaafdenonderwijs aan. 

Het gaat dan om groep 3/4 HB, een groep HB 5/6 en een groep HB 7/8.

Kinderen die les krijgen in deze groepen hebben een aangepast programma. In de ochtend krijgen zij de kernvakken compact aangeboden en worden ze uitgedaagd met verrijkingsmateriaal. Ook is er in het curriculum van deze groepen ruimte voor Chinees, schaakles, debateren en filosoferen. 

In de middag werken deze groepen met IPC (International Primary Curriculum). 

Klik hier voor meer informatie over aanmelden. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de schoolleiding.