Predicaat Excellente School 

Katholieke basisschool De Achtbaan in Leidsche Rijn heeft maandag 18 januari 2016 het predicaat Excellente School ontvangen en mag zich de komende drie jaar excellent noemen. Juryrapport Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen en dragen bij aan het realiseren van een cultuur waarin continu verbeteren en leren van elkaar de norm is. Schoolleiders Loes Peterse en Kim de Mos zijn trots op hun team: “Naast goed onderwijs, bieden wij met ons plusaanbod onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunst en cultuureducatie. Met dit plusaanbod is er een breed scala om de verschillende talenten van kinderen te erkennen, herkennen en te ontwikkelen. In het juryrapport komt duidelijk naar voren dat onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en participerend burgerschap de laatste jaren goed doorontwikkeld zijn en dat de plusklas zeker toekomstbestendig lijkt. Dit predicaat voelt als een enorme waardering.”

Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om een innovatief onderwijsaanbod, een bijzondere manier van om gaan met verschillen tussen leerlingen, een inspirerende manier van lesgeven of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen. Onafhankelijke jury Een onafhankelijke jury heeft de scholen bezocht en beoordeelde of de school een speciale erkenning verdient. KBS De Achtbaan is een van de 130 scholen in Nederland die het predicaat heeft ontvangen. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend.