Gebouw en faciliteiten

Het gebouw is zo ontworpen dat er tussen 4 lokalen een gezamenlijke ruimte is gecreëerd. Deze ruimtes worden betrokken bij onze creatieve activiteiten en zijn uitermate geschikt om processen en producten van kinderen te presenteren in het kader van ons plusaanbod.

Daarnaast is er hier ook de ruimte voor kinderen om zelfstandig of samen te werken. Zo komen we tegemoet aan de kinderen die ,in het kader van meer- en hoogbegaafdheid, groep overstijgende opdrachten krijgen.

Op ons plein is er veel ruimte voor de kinderen om met plezier te spelen. Er zijn uitdagende activiteiten te doen. Zo is er een klimwand aanwezig waar je zelf je grenzen kunt verleggen en is er een kunstgrasveld om als team uit te blinken.

Ook hebben we een Schoolplein14!
Door de realisatie van een Schoolplein14 op basisscholen uit zowel het regulier als speciaal onderwijs stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd. Ook onze school heeft nu een Schoolplein14!

Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt door in samenwerking met de school en leerlingen lijnen en kleurvakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd. Zoals Johan Cruijff het zei: ‘Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn.'

Een groot graffiti kunstwerk siert een lange wand!