Partners

Ouders zijn de eerst aangewezen partners voor onze school. Ouders en leerlingen vormen immers de basis voor ons bestaan en geven ons bestaansrecht. Daarnaast zijn ouders ervaringsdeskundigen.   

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en beschouwd worden als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met diversiteit in achtergronden. We streven naar een zodanige samenwerking dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen.   

Daarnaast werken wij samen met diverse buitenschoolse partners, waaronder:

Kunstlocatie de Vrijstaat: Creatief partnerschap. In dit creatief partnerschap zijn er afspraken voor een doorgaande leerlijn, scholing voor kinderen en teamleden.
TNO:  Samenwerking in het kader van het ontwikkelen van een toetsingskader voor kunst en- cultuur educatie. 
Fanwork musicals: Afspraken rondom een structureel aanbod voor musicaldisciplines.
Sociaal makelaars Doenja welzijn: Voor het ontwikkelen, formuleren van doelen en het maken van evaluaties van de doorgaande leerlijn participerend burgerschap
Schaakclub Magnus.

Spelenderwijs (voorschool, peuterspeelzaal):  KIJKregistratie delen, warme overdracht bij specifieke onderwijsbehoeften.
Vo scholen in de wijk: Via Nova, Leidsche Rijn College ondersteuning bij sport- en speldagen, en uitwisselingsactiviteiten. Dit met als doel dat basisschoolkinderen in contact zijn met oudere kinderen zodat de overgang van po-vo van de kinderen soepel kan verlopen.  


BSO Saartje en BSO Partou: Convenant afgesloten voor de praktische samenwerking.

Parochie ‘licht van Christus’: Warm contact rondom de eerste communie en de feesten van de katholieke jaarkalender.