Plusonderwijs

Basisschool De Achtbaan profileert zich in het kader van het passend onderwijs als een school met specialisatie ‘onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen’. Onderstaand leest u een stuk uit ons beleidsplan voor de pluskinderen. De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Op basisschool De Achtbaan zijn wij van mening dat juist ook deze kinderen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben.

Onze visie: “Op basisschool De Achtbaan staat het kind centraal. Elk kind krijgt zo veel mogelijk passend onderwijs aangeboden. Dat geldt voor kinderen die extra zorg nodig hebben, evenzeer als voor kinderen die zonder die zorg kunnen, en voor kinderen die een grotere uitdaging behoeven.” Op onze school wordt lesgegeven op meerdere niveaus. Dit is onder andere zichtbaar in de wijze van instructie geven. Hierdoor sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Voor de kinderen die een grotere uitdaging behoeven, hebben wij sinds het schooljaar 2010-2011 de RT+.

Bij ons op school kennen wij twee vormen van RT+: RT+ in de groep en RT+ buiten de groep (plusklas). Wanneer een leerling RT+ krijgt in de groep, krijgt de leerling de lesstof compact aangeboden, waardoor tijd vrij komt voor het werken uit een eigen map met verrijkingsmateriaal. Indien de leerling in aanmerking komt voor de RT+ buiten de groep, neemt de leerling naast de extra uitdaging in de klas ook één of meerdere momenten deel aan de plusklas. Als school hebben wij een aantal criteria opgesteld waaraan een leerling moet voldoen om in aanmerking te komen voor de RT+.

Voltijds hoogbegaafden onderwijs (HB onderwijs)

Naast de RT+ en de plusklas hebben we 3 groepen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs. In deze heterogene groepen krijgen kinderen samen met gelijkgestemden passend onderwijs aangeboden. Voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje HB onderwijs