Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, (ex-) leerlingen of (ex-) personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen.

In onze schoolgids vindt u informatie over hoe wij daarmee omgaan. 

Onze interne contactpersoon is: Tiersja Kamta. Tiersja is bereikbaar is van maandag tot en met vrijdag op school en bereikbaar via Tiersja.Kamta@ksu-utrecht.nl

Heeft u behoefte aan meer informatie dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling en/of het klachtenschema van de KSU.