Opvang

BSO (buitenschoolse opvang)

Wilt u als ouder graag gebruik maken van buitenschoolse opvang dan verwijzen wij u graag naar de volgende organisaties:

- BSO Partou

- BSO Fantaziehuis

- BSO Wijs

- BSO In de wolken

- BSO Blos