Aanmelden

Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind terechtkomt. Om er zeker van te zijn dat u een goede keus maakt, zult u zich goed moeten laten informeren. Wij houden meermalen per jaar rondleidingen waar u informatie kunt krijgen over ons onderwijs. U kunt dit het beste doen in de periode voordat uw kind 3 jaar wordt.

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt vanaf 1 oktober 2021 op een centrale manier voor meer informatie kunt u terecht op: https://naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Dat betekent dat: 
- Kinderen aangemeld kunnen worden vanaf hun derde verjaardag 
- Broertjes en zusjes voorrang bij plaatsing
- Na een kwartaal zal er geloot worden onder de aangemelde leerlingen

Aanmelden

De procedure van aanmelden valt onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Om toegelaten te worden op de basisschool moet uw kind vier jaar zijn. Op De Achtbaan staat in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar, waarvan de ouders de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren en die in de omgeving van de school wonen.

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school dit aanmeldformulier

De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

We verwachten dat er meer vraag is naar een plek dan dat wij kunnen plaatsen. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.  

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Zij-instroom

Gaat uw kind al naar school, maar zoekt u een nieuwe basisschool? Neem dan contact op met de intern begeleider van onze school. Mariette Roest voor groepen 1 en 2 (mariette.roest@ksu.nl) of Anouk Matser (anouk.matser@ksu.nl) voor groepen 3 t/m 8).

Verandert uw kind van school van deze regio, dan is het mogelijk om op ieder moment in te stromen. Dit gaat uiteraard in overleg.

Woont u al in de regio Leidsche Rijn, Vleuten, de Meern en wilt om een andere reden dan verhuizing wisselen van school, dan vindt een eventuele instroom altijd plaats na een schoolvakantie. 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden.

Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf.

De schooldirecteur zal uiteindelijk beoordelen of de leerling de zorg op school kan krijgen die bij hem/ haar past en of uw kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of niet. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij als wij de eerste school van aanmelding zijn samen met u naar passend onderwijs voor uw kind. 

Ik zoek een basisschool