Ons HB onderwijs

Als Achtbaan streven wij na een excellente onderwijsplek te zijn in Utrecht stad waar (hoog)begaafde leerlingen hun ontwikkelingspotentieel (weer) succesvol inzetten en maximaal tot zelfontplooiing komen. 

We hebben drie groepen waar voltijd HB onderwijs aangeboden wordt: groep 3/4, 5/6 en een 7/8. In ieder leerjaar zitten 10 leerlingen. Dat betekent dat onze groepen uit maximaal 20 leerlingen in totaal bestaan. Op dit moment zijn de leerjaren 6 t/m 8 vol en is er beperkt plek in 3 t/m 5. 

Op de Achtbaan willen we een onderwijsplek realiseren waar:

  • compacten, verdieping en verrijking recht doen aan het niveau en leertempo van de leerling. 

  • gelijkgestemden intellectueel, sociaal en emotioneel van en met elkaar leren. 

  • creativiteit in doen en denken gestimuleerd worden.  

  • we leerlingen voorbereiden op een succesvolle overstap naar het VO. 

  • waar we samenwerken en kennis delen met het regulier onderwijs. 

  • een professioneel lerend en samenwerkend VHB team werkt. 

  • leerlingen, leerkrachten en ouders educatief partners zijn.  

Wilt u weten hoe dit in de praktijk eruit ziet? Schrijft u zich dan hier in voor een rondleiding en/of neem contact op met Maaike Lof maaike.lof@ksu.nl

De uiteindelijke definitieve aanmelding loopt via het SWV (Voltijds hoogbegaafdenonderwijs – SWV Utrecht PO)

Heeft u een zoon of dochter met een ontwikkelingsvoorsprong en wilt u die aanmelden voor de groepen 1/2? Neemt u dan contact op met de schoolleiding. Tijdens de reguliere rondleiding vertellen we meer over ons Plusaanbod in en buiten de groep en op welke wijze we samenwerken met de HB groepen. 

In schooljaar 2023-2024 is er een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van ons HB onderwijs. Hiervan is een rapport opgesteld, deze treft hier aan.