Kinderraad

Vanaf groep 5 is er een kinderraad met als doel dat de kinderen spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen.

De leden van de raad zijn vertegenwoordigers uit de (HB)groepen 5 t/m 8.

Een van de kernwaarden binnen ons onderwijs is verantwoordelijkheid. De kinderen die deelnemen aan de kinderraad krijgen een grote verantwoordelijkheid, omdat er van hen verwacht wordt dat zij weten wat er leeft onder de andere kinderen binnen school.

Ze denken na over ideeën die worden ingebracht en bekijken of deze ideeën binnen de mogelijkheden van school passen. Op deze manier ervaren de kinderen dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en dat zij bij de schoolorganisatie horen.

De kinderen leren luisteren, rekening houden met elkaar, vergaderen en notuleren, onderhandelen, samenwerken en zorgen voor terugkoppeling naar hun schoolgenoten. Kortom actief burgerschap.