Medezeggenschapsraad

Net als iedere school kent ook De Achtbaan een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders/verzorgers en personeel alle belangrijke zaken met betrekking tot school bespreken. Belangrijke onderwerpen voor een MR zijn de onderwijskwaliteit, schoolfinanciën, het schoolplan en de formatie van het komende schooljaar. De MR van De Achtbaan kan daarnaast elk relevant onderwerp bespreken met de schoolleiding. Afhankelijk van het onderwerp, kan de MR een adviserende of instemmende rol hebben. Bovendien draagt de MR actief zelf onderwerpen aan en treedt zij op als gesprekspartner voor de schoolleiding.

Dit jaar wil de MR extra aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

· Verbeteren communicatie naar ouders en het bewaken van een goede balans tussen HB onderwerpen en reguliere;

· Werkdruk en werkbelasting onderwijzend personeel (ook in combinatie met het nieuwe continue rooster);

· Balans bewaken van instroom en aanname beleid van HB en reguliere leerlingen;

· Integratie van de HB groepen binnen de Achtbaan.

De MR heeft dit schooljaar 12 vergaderingen gepland (zes vergaderingen zonder en zes vergaderingen met de schoolleiding). Deze vergaderingen vinden plaats in de docentenkamer van De Achtbaan en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De vergaderdata staan vermeld op de schoolkalender. Ook de notulen van afgelopen vergaderingen kunnen op deze website worden ingezien. Verder onderhoudt de MR contact met de achterban via de MR nieuwsbrief; het streven is om elk schooljaar drie tot vier nieuwsbrieven uit te geven.

Wie meer wil weten, kan één van de MR-leden aanspreken of een mail sturen naar mr.deachtbaan@ksu-utrecht.nl.

Als er onderwerpen zijn die relevant voor jullie zijn, laat het ons weten zodat wij het tijdens de MR vergaderingen kunnen bespreken!

 

 

MR leden - oudergeleding

Edgar

Voorzitter

Wendy

Remco

MR leden - personeelsgeleding

Anne Marie

Sabine

Saskia