Ons profiel

Jouw talent goed op de rit

Dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool de Achtbaan om gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk als je je prettig en veilig voelt op school. Natuurlijk werkt er op de Achtbaan een team dat ervoor zorgt dat iedereen de rit in de Achtbaan op zijn eigen manier kan beleven. Plezier, aandacht, verantwoordelijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop.

Ontwikkeling

Wij zien de ontwikkeling van kinderen als een doorlopend proces waarbij we een procesgerichte benadering fundamenteel achten. Dit om een ‘growth mindset’ bij kinderen en bij teamleden te realiseren. Binnen dit doorlopende proces realiseren we ons dat we aansluiten bij de ontwikkeling die onze kinderen al hebben doorlopen van 0 tot 4 jaar en de verdere ontwikkeling van onze kinderen op het voortgezet onderwijs.

Plusaanbod

We hebben ervoor gekozen ons te profileren op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunst en cultuureducatie. Met dit plusaanbod is er een breed scala om de verschillende talenten te erkennen, herkennen en te ontwikkelen. Zo krijgt ieder kind de kans om cognitief, creatief en sociaal uit te blinken. We hebben het streven om hierbij de kinderen te leren vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken.

Hoogtepunten

Omdat we ons realiseren dat er ook kinderen zijn die talenten hebben op andere vlakken zorgen we voor een diversiteit in hoogtepunten in ons aanbod. De rit in de Achtbaan is een rit met verschillende hoogtepunten. Deze hoogtepunten sluiten aan bij ons plusprofiel maar houden ook rekening met andere talenten die kinderen hebben. Voor het realiseren van deze hoogtepunten hebben we gerichte partnerschappen.

Voorbeelden van hoogtepunten die aansluiten bij ons plusaanbod zijn:

  • Bezoeken van kunstinstellingen, zoals de Vrijstaat
  • Vakdocenten in de school voor muziek en beeldende vorming
  • Dansworkshops en bezoek of deelname aan toneelvoorstellingen
  • Activiteiten in de wijk en in de school in het kader van participerend burgerschap
  • Schoolschaaktoernooi
  • Mogelijke deelname aan de kinderraad

Andere hoogtepunten zijn:

  • Sportieve activiteiten: de koningsspelen, sportdagen, sporttoernooien zoals: hockey, voetbal en handbal
  • Katholieke vieringen: zoals het kerstfeest, Carnaval en Pasen. Ook zijn er leerlingen die de eerste communie doen.
  • Achtbaanfestival: dit festival wordt door oudercommissie georganiseerd als feestelijke afsluiting van het schooljaar
Lees meer over ons onderwijs