Partners

Ouders zijn de eerst aangewezen partners voor onze school. Ouders en leerlingen vormen immers de basis voor ons bestaan en geven ons bestaansrecht. Daarnaast zijn ouders ervaringsdeskundigen.   

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en beschouwd worden als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met diversiteit in achtergronden. We streven naar een zodanige samenwerking dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Gericht partnerschap leidt tot uitblinkende leerlingen.   

Daarnaast werken wij samen met diverse buitenschoolse partners, waaronder:

Kunstlocatie de Vrijstaat: Creatief partnerschap. In dit creatief partnerschap zijn er afspraken voor een doorgaande leerlijn, scholing voor kinderen en teamleden.

Schaakclub Magnus.

Koko kinderopvang (voorschool, peuterspeelzaal):  KIJKregistratie delen, warme overdracht bij specifieke onderwijsbehoeften.

Parochie ‘licht van Christus’: Warm contact rondom de eerste communie en de feesten van de katholieke jaarkalender.