Ons onderwijs

Onze school hanteert een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we de kinderen in leeftijdsgroepen hebben verdeeld. Binnen deze groepen bieden we ons onderwijs aan in drie instructieniveaus. Bovendien passen we de inhoud van de leerstof zoveel mogelijk aan op het niveau van uw kind. Soms met extra ondersteuning of uitdaging buiten de groep. Hiermee maken we ons onderwijs adaptief. 

Binnen de groep worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig en samen te werken. Onze lesmethodes hebben we zo gekozen dat deze ons onderwijs ondersteunen.

Het onderwijsaanbod in de kleutergroepen van De Achtbaan wordt uitgevoerd aan de hand van een thema. Bij thematisch onderwijs zorgen de doelen voor de basis, om vervolgens vanuit de doelen de activiteiten te bepalen. De verschillende thema’s verbinden de activiteiten aan een betekenisvolle inhoud.  

Thematisch werken past bij de ontwikkeling van een kleuter. Alle zintuigen worden ingezet en door betekenisvolle contexten leert het jonge kind de wereld steeds beter begrijpen. Door thematisch te werken kun je kleuters echt meenemen in een onderwerp en ze er gaandeweg veel over leren. 

Het geeft leerkrachten de mogelijkheid om kennis, woorden, vaardigheden, handelingen, strategieën, gedrag e.d. op een geïntegreerde manier aan te bieden. Binnen de thema's bieden we uiteraard activiteiten aan die passen bij de verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotioneel). Werken in thema’s zorgt zo voor een samenhangend aanbod in de hoeken en activiteiten in de onderbouw van De Achtbaan.   

We geven onze kinderen, naast een goede basis, een extra structureel aanbod in kunst- en cultuureducatie mee. 

Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Meer informatie over HB onderwijs Download onze volledige schoolgids