Over de school

We zijn heel trots op onze fijne school en betrokken team.

Ons Profiel Ons Onderwijs Ons Team Ons HB onderwijs

Kunst & Cultuur

We geven onze kinderen, naast een goede basis, een extra structureel aanbod in kunst- en cultuureducatie mee. We nodigen hiervoor gastdocenten uit, organiseren culturele uitstapjes en hebben ook een vakdocent in huis voor beeldende vorming.

Vernieuwd gebouw

In 2022 is het schoolgebouw compleet vernieuwd. We zijn trots op onze mooie school en voorzieningen. We beschikken over prachtige buitenspeelgebieden en hebben voldoende ruimte om de kinderen samen te laten werken. In de school hangt een frisse opger

Plus onderwijs

Basisschool De Achtbaan profileert zich in het kader van het passend onderwijs als een school met specialisatie ‘onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen’.Op De Achtbaan staat het kind centraal. Elk kind krijgt zo veel mogelijk passend onderwijs.

Lees meer over  . . . . 

Missie en visie Ouderbetrokkenheid Locatie en voorzieningen Opleidingsschool Partners Opvang Bestuur KSU