Mijn kind is leerling

Op de onderstaande pagina's kunnen ouders allerlei praktische informatie vinden. Kunt u niet vinden wat u zoekt, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Agenda Schooltijden en vakantie Verlof en afwezigheid Ouderportaal Downloads Medezeggenschapsraad Kinderraad Oudercommissie Privacyverklaring Klachtenregeling